Inkoopondersteuning

Ambiecon Consultants BV levert inkoopondersteuning op het volgende gebied:

  • Review van reeds opgestelde aanbesteding documenten
  • Review op opgestelde raam, mantel en koop contracten
  • merk- en leveranciersselectie
  • voert leveranciers onderhandelingen
  • opstellen van algemene inkoopvoorwaarden
  • opstellen van specifieke (raam)overeenkomsten op het gebied van dienstverlening en leveringen

Ook bieden wij onze klanten een vraagbaak met betrekking tot Europese aanbestedingen. Door de complexiteit van het aanbesteden alsmede de eisen en wensen welke door interne materie deskundigen gesteld worden, wordt deze getoetst aan de geldende richtlijnen. Tevens is door ons als activiteit opgenomen het reviewen van bestekken c.q. offerteaanvragen met betrekking tot de Europese aanbesteding. Het is hierbij zeker aan te raden bij het zelf uitvoeren van een aanbestedingstraject deze door een externe partij te toetsen aan de richtlijnen en de inhoudelijk vraagstelling. Hierdoor komen aandachtspunten of gevaren snel aan het licht.

Voor in-house (op basis van detachering) inkoopondersteuning werken wij nauw samen met een aantal gerenommeerde inkoop adviesbureaus. Ook hebben wij een aantal freelance inkoopprofessionals beschikbaar welke op afroep voor kortere of langere tijd inzet baar zijn.