ALLES OVER
AMBIECON

lees verder...

Ambiecon Consultants is in 1995 opgericht door Richard Schuth. Richard heeft zich gespecialiseerd in het uitvoeren en adviseren van (complexe) inkooptrajecten, Europese aanbestedingstrajecten en het inrichten en uitvoeren van contract- en leveranciersmanagement. Voor de oprichting van Ambiecon Consultants werkte Richard bij enkele grote inkoopadviesbureaus gericht op de publieke sector. Met zijn ervaring van meer dan twintig jaar op het gebied van inkoop is er veel kennis aanwezig op diverse vakgebieden. Hij heeft veel (complexe) inkoop en aanbestedingstrajecten begeleid en uitgevoerd als project/procesleider en was als verantwoordelijke lid van het multidisciplinaireteam. 

 

INKOOP / europees aanbesteden

Ambiecon Consultants kan terugvallen op meer dan twintig jaar ervaring met het Europees aanbesteden, inkoop en contractmanagement. In de loop van de tijd zijn er veel cruciale zaken veranderd met betrekking tot het Europees aanbesteden. Daar het voor ons een kernactiviteit is blijven wij continu op de hoogte van veranderingen en door het lezen van de meest recente jurispondentie. 

Wanneer men gaat aanbesteden dient men van alle cruciale regelgeving op de hoogte te zijn. Fouten met betrekking tot het aanbesteden worden snel gemaakt met als mogelijke consequentie een bezwaar en daardoor uitstel van de aanbesteding en dus het project. 

 

Lees meer »

CONTRACTMANAGEMENT

Op basis van een detacheringsovereenkomst kunnen de gevraagde projecten in-house bij u worden uitgevoerd. Het voordeel hiervan is een één op één projectmatige slag alsmede directe kennis overdracht.

Ook door ziekte of verlaten van de dienst kan het noodzakelijk zijn om een tijdelijke in te huren. Daardoor krijgt u ondersteuning dat snel inzet baar is met de juiste bagage. 

Daar Ambiecon Consultants een groot netwerk aan inkoopadviseurs en aanbestedingsdeskundigheid kent weten wij als geen ander de juiste inkopers te vinden.

Lees meer »