Inkoopadvies

Inkoopkosten vormen een aanzienlijk deel van de omzet en zijn daarmee een belangrijk financieel aandachtsgebied. Vaak kan ook de inkoop een strategische bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Besparingen betreffen niet alleen producten en dienstverlening maar richten zich ook op interne kosten. Om een voorbeeld te noemen hebben dienstverlenings inkooptrajecten een directe link met interne kostenreductie.

Als voorbeeld noem ik graag dat bij het afsluiten van een SLA, DAP en DFA voor de ICT sector dit direct betrekking heeft op het eigen beheer en de kostenstructuur. Door het goed inregelen van de verschillende uitvoeringen van het contract alsmede de kpi's is een kostenreductie zeker te realiseren. Door ook verrekenmodellen goed op te stellen en toe te passen komt men niet voor verrassingen te staan bij de uitvoer. 

De inschakeling van inkoopadvies door Ambiecon Consultants bestaat hoofdzakelijk uit het opstellen van een plan van aanpak met betrekking tot de te nemen inkoopstappen, het opstellen van het beschrijvend document alsmede een advies met betrekking tot de te nemen Europese procedure.